2012-04-24 dieną Seimo narių dauguma buvo pritarta priimti svarstyti Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.

Pristatydamas įstatymo projektą ir jį lydinčius įstatymų pakeitimus, Seimo NSGK pirmininkas Arvydas Anušauskas pažymėjo, kad pateiktu Žvalgybos įstatymo projektu siekiama išsamiai ir nuosekliai reglamentuoti žvalgybą, kontržvalgybą, žvalgybos institucijų koordinavimą ir kontrolę, taip pat žvalgybos pareigūnų, atliekančių labai specifinį darbą, tarnybos sąlygas ir socialines garantijas.

Buvo pažymėta, kad rengiant projektą atsižvelgta į Valstybės gynybos tarybos patvirtintą Žvalgybos kontrolės koordinavimo stiprinimo koncepciją ir Seimo NSGK teiktus siūlymus.

Atkreiptas dėmesys į tai, kad naujasis Žvalgybos įstatymo projektas atskirtų žvalgybą nuo teisėsaugos; aiškiai reglamentuotų kontržvalgybą; taip pat nustatytų aiškius žvalgybos informacijos rinkimo pagrindus ir tokios informacijos panaudojimą. Naujasis įstatymas leis žvalgybos ir kontržvalgybos institucijoms iš esmės atsisakyti joms nebūdingų atributų: inspektorių pareigybių, uniformų, laipsnių; taip pat įstatymu būtų įtvirtinta, kad operatyviniai tyrimai galėtų būti atliekami tik išimtiniais atvejais.

Ypač svarbu, kad naujuoju įstatymu bus aiškiai ir detaliai reglamentuota žvalgybos institucijų veiklos kontrolė ir koordinavimas.