2012 04 25 Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui svarstant VSD įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymą ( jis susijęs su Seimo statuto „Dėl Seimo statuto 206 straipsnio pakeitimo“ įstatymo projektu), buvo išklausytos Valstybės saugumo departamento pastabos.

Pagal galiojančius teisės aktus, VSD parlamentinė kontrolė, vertinant ir Departamento metinę ataskaitą, kuri yra įslaptintas dokumentas, vykdoma laikantis įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų. Tokios pačios nuostatos galioja ir svarstant bendruosius žvalgybos tarnybos veiklos klausimus – jie nagrinėjami uždaruose NSGK posėdžiuose.