Valstybės saugumo departamentas kreipėsi į dienraščio „Lietuvos žinos“ vyriausiąjį redaktorių V.Vasiliauską prašydamas paneigti tikrovės neatitinkančią ir VSD dalykinę reputaciją pažeidžiančią informaciją.

VSD prašo paneigti 2012 m. vasario 22 d. dienraščio „Lietuvos žinios“ straipsnyje „Valstybės užvaldymas: atsitraukti, persigrupuoti, pulti (2)“ paskelbtą informaciją, kad „Majoras V.Giržadas apie Rusijos tarnybų aktyvumą šioje karo nusikaltimų byloje ne kartą informavo VSD valdybos viršininką Aidį Mieželį. Tačiau VSD nesiėmė jokių veiksmų, atsisakė pradėti slaptą susijusių asmenų kontrolę“. Analogiško turinio informacija buvo paskelbta ir 2012 m. gegužės 8 d. dienraščio „Lietuvos žinios“ straipsnyje „Rusija stebi ir kontroliuoja“.

Kadangi minėtuose straipsniuose paskelbta informacija neatitinka tikrovės ir pažeidžia Valstybės saugumo departamento dalykinę reputaciją, VSD reikalauja, kad dienraštis „Lietuvos žinios“ ją paneigtų.

Apie minėtą reikalavimą informuotas Seimo NSGK, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir UAB Koncernas „Achemos grupė“.