Atsižvelgiant į dienraščio „Lietuvos žinios“ paklausimą dėl VSD planuojamų pirkti kelionių organizavimo paslaugų 36 mėnesių laikotarpiui, informuojame, kad Valstybės saugumo departamentas, būdamas viena iš nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų, vykdo įsipareigojimus NATO ir Europos Sąjungos partneriams dalyvaudamas įvairių formatų renginiuose. Detali informacija apie žvalgybos ir saugumo tarnybų susitikimus nėra teikiama nei Lietuvoje, nei užsienio valstybėse.

Vykdydamas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir siekdamas optimaliai panaudoti biudžeto lėšas, Valstybės saugumo departamentas, kaip ir kitos valstybės institucijos, viešai skelbia trejų metų planuojamas pirkti kelionių organizavimo paslaugas.