Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad „Vilniaus dienos“ ir „Kauno dienos“ žurnalisto Justino Argusto straipsnyje „Viešumo pageidauja ne visi“ pateikta informacija, kad „iš Valstybės saugumo departamento atstovų dėl stenogramų viešinimo atsakymų Seimas negavo iki šiol“, nėra tiksli.

Valstybės saugumo departamentas 2012 m. balandžio 24 d. iš Seimo Antikorupcijos komisijos gavo 2012 m. vasario 22 d. posėdžio dalies, kurioje dalyvavo VSD vadovai, garso įrašą ir stenogramą. VSD specialioji ekspertų komisija 2012 m. gegužės 18 d. pripažino, kad Seimo Antikorupcijos komisijos pateiktoje medžiagoje nėra įslaptintos informacijos, susijusios su VSD veikla.

Apie tokią Specialiosios ekspertų komisijos išvadą 2012 m. gegužės 23 d. informuotas Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Taip pat Valstybės saugumo departamentas kreipėsi į Antikorupcijos komisiją dėl leidimo paviešinti posėdžio, kuriame dalyvavo VSD vadovybė, stenogramas.

Valstybės saugumo departamentas pagal kompetenciją neturi įgaliojimų spręsti dėl kitų institucijų rengtų dokumentų viešinimo. VSD funkcija yra kontroliuoti įslaptintos informacijos apsaugos įgyvendinimą.