Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Darius Valys ir Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius Gediminas Grina pasirašė tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo stiprinama operatyvinę veiklą vykdančių subjektų kontrolė. Susitarimas pasirašytas atsižvelgiant ir į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto anksčiau išsakytą nuomonę dėl būtinybės toliau stiprinti žmogaus ir piliečių teisių bei laisvių apsaugą vykdant operatyvinę veiklą.

Valstybės saugumo departamento kartu su Generaline prokuratūra įdiegta ir pradėta naudoti kompiuterinė programinė įranga leis prokurorams prisijungti prie sistemos ERTIKIS ir griežčiau kontroliuoti operatyvinių tarnybų vykdomus telefoninių pokalbių pasiklausymus. ERTIKIS – tai informacinė sistema, kuri įstatymų nustatyta tvarka leidžia užtikrinti elektroniniais ryšio tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę. Prokurorai dabar galės tai daryti gyvai, t. y. realiu laiku. Ši programinė įranga padės koordinuoti operatyvinės veiklos subjektų bendradarbiavimą tiriant ir užkardant nusikalstamas veikas bei užtikrinant šalies nacionalinį saugumą.

Primename, kad Lietuvos Respublikos teisės aktais Valstybės saugumo departamentui pavesta sudaryti ir užtikrinti technines sąlygas vykdyti telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolę visiems Lietuvos Respublikoje veikiantiems operatyvinės veiklos subjektams.