2013 metų vasario 19 dieną VSD atstovai dalyvavo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto surengtame posėdyje, kuriame Komiteto nariai išklausė Valstybės saugumo departamento informaciją apie VSD veiklos organizavimo principus nuo šių metų pradžios įsigaliojus naujos redakcijos žvalgybos įstatymui. Naujos kadencijos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete yra pasikeitusi daugiau nei pusė narių, todėl susitikime buvo kalbama ir apie tai, kas Valstybės saugumo departamentui formuoja užduotis, kam ir kaip yra teikiama žvalgybos informacija. NSGK nariai domėjosi, kaip vyksta poįstatyminių aktų, kurie užtikrintų efektyviausią Valstybės saugumo departamento veiklą, rengimas. Susitikimo metu VSD atstovai Komiteto nariams pristatė artimiausio laikotarpio prioritetines veiklos kryptis, taip pat poreikius, būtinus VSD keliamoms užduotims vykdyti.