Įsigaliojus naujam Žvalgybos įstatymui, Valstybės saugumo departamentas šiandien pristatė Departamento 2012 metų veiklos ataskaitą parlamentinę priežiūrą vykdančiai institucijai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

VSD 2012 metų veiklos ataskaitoje NSGK pateikta detali informacija apie Departamento veiklą žvalgybos, kontržvalgybos, konstitucinio saugumo užtikrinimo, įslaptintos informacijos apsaugos srityse. Komiteto nariams buvo pristatytos Valstybės saugumo departamento žvalgybos ir kontržvalgybos galimybės, taip pat artimiausio laikotarpio Departamento prioritetinės veiklos kryptys. Seimo komitetui buvo pateikta informacija apie VSD skirtų resursų panaudojimą, jų atitikimą keliamiems uždaviniams ir planuojamą poreikį.

Valstybės saugumo departamento metinė ataskaita yra svarbus dokumentas, leidžiantis VSD priežiūrą vykdančioms institucijoms aktyviai koreguoti Departamento veiklą ir formuluoti nacionalinį saugumą užtikrinančias darbo gaires.