Valstybės saugumo departamento metinė veiklos ataskaita visuomenei yra dokumentas, leidžiantis susidaryti aiškesnį vaizdą apie Departamento veiklos principus, darbo kryptis, atliekamus vertinimus bei VSD nustatytas grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tikimės, kad ataskaitoje pateikta informacija leis objektyviau vertinti VSD vaidmenį nacionalinio saugumo užtikrinimo sistemoje ir skatins piliečių pasitikėjimą institucija. Kasmet skelbti ataskaitą visuomenei numato 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Žvalgybos įstatymas.

Ataskaitos tekstą skaitykite čia.