Šiuo metu teroristinio akto grėsmė Lietuvoje yra menka, tačiau, turint omenyje situaciją kitose šalyse, negalima teigti, kad ji yra nulinė. Įvairios Lietuvos institucijos – VSD, AOTD, policija, prokuratūra ir kitos turi veikti išvien, nepamiršdamos šios, tarsi neegzistuojančios problemos. Nes dažniausiai teroristiniai išpuoliai įvykdomi tada, kai jų nelaukiama ir nesitikima.

Valstybės saugumo departamentas daugiausia dėmesio skiria teroristinių aktų prevencijai Lietuvoje. Tokia yra kasdienė VSD veikla ir esminis uždavinys šioje srityje. Stebimi radikaliai nusiteikę asmenys, jų kontaktai, galimi ryšiai su nusikalstamomis grupuotėmis Lietuvoje ir užsienyje. Tokia Departamento veikla vyksta nuolat bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos institucijomis ir tarnybomis. VSD, vykdydamas Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatas, per 2012 metus vien iš Migracijos departamento yra gavęs per 50 tūkstančių paklausimų, iš jų – beveik trim šimtams buvo pateiktos neigiamos išvados. Tai reiškia, kad tiek į Lietuvą atvykti ketinusių asmenų VSD pasirodė galintys patekti į rizikos grupes.

VSD surenka informaciją apie galimas grėsmes ir pateikia ją atitinkamoms institucijoms, tarkim, Migracijos departamentui, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai ar Generalinei prokuratūrai. Įvertinus surinktą medžiagą sprendžiama, kiek realios yra nurodytos grėsmės. Jei duomenų pakanka, sprendžiama, ar pradėti ikiteisminį tyrimą, ir galiausiai medžiaga gali būti atiduota teismui. Būtent taip yra nutikę Eglės Kusaitės byloje, kurioje šiuo metu laukiama galutinio teismo nuosprendžio.
Visą laidos įrašą galite rasti lrt.lt mediatekoje.