Valstybės saugumo departamentas teikia patarimų, kaip elgtis nelaimingo atsitikimo ar ekstremalios situacijos metu, kaip užtikrinti savo ir aplinkinių saugumą.

Valstybių sąrašas, į kurias vykstant reikia atkreipti dėmesį į kelionės saugumą, yra skelbiamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje. Su sąrašu galite susipažinti čia.

Sprogimas

Būkite atidūs masinio žmonių susibūrimo, pramogų ir pasilinksminimo vietose. Atkreipkite dėmesį į įtartinus žmones, daiktus, į bet kokias įtartinas smulkmenas. Praneškite apie įtartinus daiktus apsaugos ar teisėsaugos pareigūnams. Niekada neimkite iš nepažįstamų žmonių paketų ir krepšių, nepalikite savo bagažo be priežiūros. Nelieskite nežinomų asmenų paliktų daiktų.
Įvykus sprogimui, pasinaudokite priedanga. Jei jos nėra, kriskite ant žemės ir galvą prisidenkite rankomis. Vykdykite specialiųjų ir gelbėjimo tarnybų nurodymus. Pasitraukite iš pavojaus vietos ir perspėkite apie pavojų kitus. Stenkitės išlikti ramūs, nepanikuokite. Jei esate sužeistas, pirmiausia pasirūpinkite savimi, tada įvertinkite , ar galite padėti kitiems. Sprogimui įvykus pastate, nedelsdami išeikite iš jo. Visada žinokite, kur yra atsarginiai išėjimai, nesinaudokite liftu.

Ginkluotas užpuolimas

Suraskite priedangos vietą ir pasislėpkite. Bėgdami į priedangos vietą kuo labiau susigūžkite. Pasitraukite iš pavojaus vietos ir perspėkite apie pavojų kitus. Stenkitės likti ramūs, nepanikuokite. Jei esate sužeist
as, pirmiausia pasirūpinkite savimi, tada įvertinkite, ar galite padėti kitiems. Vykdykite specialiųjų ir gelbėjimo tarnybų nurodymus.

Įkaitų paėmimas

Pasistenkite likti ramūs, susitaikykite su situacija ir būkite pasiruošę laukti. Neprovokuokite įkaitų paėmėjų savo veiksmais, kalbomis, nedemonstruokite priešiškumo. Su užpuolėjais bendraukite, jei negalite kontakto išvengti, vėliau galima užmegzti draugiškus pokalbius. Nesistenkite nuginkluoti užpuolėjų, vykdykite jų nurodymus. Jei yra sužeistųjų, praneškite apie tai užpuolėjams.
Specialiosioms tarnyboms atliekant šturmo veiksmus, raskite priedangą arba atsigulkite, rankomis užsidenkite galvą ir nejudėkite. Pajutę cheminių medžiagų kvapą, užsidenkite nosį ir burną turimu rūbu. Vykdykite specialiųjų ir gelbėjimo tarnybų nurodymus.

Prieš kelionę patartina susižinoti valstybės, į kurią vyksite, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos adresą ir kontaktinius duomenis. Juos rasite čia.