Valstybės saugumo departamentas, vykdydamas įstatymais numatytus atskaitingumo ir priežiūros įpareigojimus, šiandien Valstybės gynimo tarybos (VGT) nariams pateikė Departamento 2013 metų veiklos ataskaitą. VSD metinės ataskaitos tikslas – informuoti priežiūrą vykdančias institucijas apie Departamento valdymą ir administravimą, materialinį ir techninį aprūpinimą, užduočių skyrimo ir jų vykdymo būklę.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2013 metų VSD veiklos ataskaita yra pirmoji, kai, įsigaliojus naujoms Žvalgybos įstatymo nuostatoms, Departamentas buvo pertvarkytas dirbti pagal žvalgybos principus. Žvalgybos įstatymas taip pat įgyvendino ir Prezidentės iniciatyva parengtą žvalgybos koordinavimo stiprinimo koncepciją, kuriai yra pritarusi Valstybės gynimo taryba.

VSD 2013 metų veiklos ataskaitoje pateikiama detali informacija apie Departamento svarbiausius uždavinius, ir prioritetines veiklos kryptis žvalgybos, kontržvalgybos, įslaptintos informacijos apsaugos ir kitose srityse, Departamento vykdytomis užduotimis ir veiklos metodais, žvalgybinės ir kontržvalgybinės veiklos rezultatais. Ataskaitoje pateikta informacija apie VSD personalo sudėtį ir kaitą, detalios žinios apie Departamento biudžetą, infrastruktūrą, materialinę ir techninę bazę bei VSD skirtų resursų panaudojimą.

Informacija visuomenei apie VSD veiklą ir Departamento fiksuojamas grėsmes nacionaliniam saugumui bus pateikta artimiausiu metu.