Šiais metais Valstybės saugumo departamentas visuomenės dėmesiui pateikia dvi ataskaitas. Pirmoji, skelbiama šiandien, kalba apie Departamento matomas grėsmes nacionaliniam saugumui, o antroji, kuri pasirodys vėliau, bus skirta VSD veiklos 2013 metais apžvalgai. Toks atsiskaitomumas visuomenei įtvirtintas pernai įsigaliojusiame Žvalgybos įstatyme.

Pateikiamo viešo grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo tikslas – informuoti Lietuvos piliečius apie Lietuvai ir Lietuvos žmonėms kylančias grėsmes tuo skatinant piliečių informuotumą ir sąmoningumą. Tai prisideda prie Valstybės saugumo stiprinimo ir leidžia VSD efektyviau vykdyti savo funkcijas.

VSD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas pateikiamas čia.