Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose ėmė plisti kvietimai ir raginimai vykti į Ukrainą ir kovoti už rytinių Ukrainos teritorijų atskyrimą.

Valstybės saugumo departamentas įspėja Lietuvos Respublikos piliečius, kad tokios grupuotės yra nelegalios, o dalyvavimas ginkluotoje grupuotėje užtraukia teisinę atsakomybę. Be, to VSD atkreipia dėmesį, kad panašūs raginimai yra trečiosios šalies veikimas – naudojantis žmonių jausmais įtraukti juos į neteisėtą veiklą. Tokie veiksmai gali sudaryti sąlygas vykdyti informacines operacijas prieš Lietuvą.

VSD vykdo įstatymais numatytas funkcijas ir, nustatęs Lietuvos Respublikos piliečių planus vykti į kitą šalį ir dalyvauti ginkluotoje kovoje, imasi prevencinių priemonių perspėdamas apie galimas tokio apsisprendimo pasekmes, įspėja asmenį nepažeisti įstatymų ir tarptautinių teisės normų.