Vilniaus apygardos teismui šiandien perduota baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai šnipinėjimu prieš Lietuvos Respubliką pateikti mūsų šalies piliečiui R. L.

Šiandien Generalinėje prokuratūroje surengtoje spaudos konferencijoje Valstybės saugumo departamento direktorius Gediminas Grina pranešė, kad ilgalaikės žvalgybos operacijos metu nustatyti asmenys, kurie nuolat bendravo su Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos (BR GRU) slaptu darbuotoju. Žinodami apie jo ryšį su šia institucija jo pavedimu galimai rinko ir perdavė minėtai užsienio valstybės institucijai informaciją, įskaitant ir valstybės paslaptis apie Lietuvos kariuomenę, jos dalinius, strateginę reikšmę Lietuvos nacionaliniam saugumui turinčias valstybės įmones, jų veiklą, objektus bei juose esančius įrenginius.

Kaip informavo generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis, VSD atlikus kriminalinės žvalgybos tyrimą, Generalinės prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamente buvo priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 119 str. 2 dalį. Tyrimą buvo pavesta atlikti Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnams. Netrukus šnipinėjimo veikla įtarti asmenys buvo sulaikyti, šiuo metu jie suimti. Galimai jų įvykdytas nusikalstamas veikas buvo nutarta tirti atskirose bylose.

Komentuodamas ikiteisminio tyrimo eigą Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis sakė, kad šiandien teismui perduotoje baudžiamojoje byloje, be kitų duomenų, kuriais įrodinėjama kalinamojo nusikalstama veika, yra duomenų, leidžiančių įtarti, kad R. L., dirbdamas valstybės įmonėje „Oro navigacija“, savo kabinete slapta fotografavo ten buvusius dokumentus bei kitus objektus. Kaip įtariama, vėliau ši vaizdo medžiaga per slaptą BR GRU darbuotoją buvo perduota minėtai užsienio valstybės institucijai.

Atsakydamas į žurnalistų klausimus G. Grina pabrėžė, kad tam tikrų, kartais net ir neįslaptintų, duomenų visuma apie Lietuvos karinius dalinius ir strateginius objektus, nuolat juos atnaujinant ir sisteminant, tampa itin reikšminga ir jautria informacija, kuri gali būti bet kada panaudota siekiant pakenkti valstybės nacionaliniam saugumui ir stabilumui. Todėl demaskavus šią šnipinėjimo veiklą vykdžiusius asmenis buvo glaudžiai bendradarbiauta su Lietuvos kriminalinės policijos biuru ir Generaline prokuratūra, imtasi visų galimų, tačiau neviešinamų priemonių, kad nebūtų padaryta žala nacionalinio saugumo interesams.

Išsamesnė informacija apie kitą ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai šnipinėjimu pareikšti kitam asmeniui, bus pranešta vėliau, baigtą tyrimą perduodant į teismą. Tikimasi, kad tai įvyks artimiausiu metu.