Teismui šiandien perduota baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai šnipinėjus prieš Lietuvos Respubliką pateikti mūsų šalies piliečiui, tarnavusiam Lietuvos kariuomenėje paramediku.

Kaip jau anksčiau buvo pranešta, Valstybės saugumo departamentas vykdė ilgalaikę žvalgybos operaciją, kurios metu nustatyta, kad Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdyba (BR GRU) siekia gauti ją dominančios informacijos per tam tikrus mūsų šalies piliečius. Baltarusijos GRU itin domėjosi Lietuvos kariuomene, turima ginkluote, specialiosiomis pajėgomis, koviniu pasirengimo lygiu, karių morale ir pasiryžimu ginti Lietuvą nuo galimos agresijos.

Valstybės saugumo departamentas nustatė, kad Lietuvos Respublikos pilietį A. O. Baltarusijos GRU užverbavo Baltarusijoje ir tikslingai infiltravo į Lietuvos kariuomenę atlikti specialioms užduotims. Šių užduočių mastas ir pobūdis laikui bėgant kito. Be užduočių rinkti informaciją, teiktos užduotys ieškoti kitų verbavimui tinkamų kandidatų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotame pėstininkų batalione paramediku tarnaujantis A. O., kaip manyta, niekam neturėjo sukelti įtarimo, todėl Baltarusijos GRU buvo itin parankus.

Valstybės saugumo departamentas jau ne kartą informavo visuomenę, kaip žvalgybos tarnybos nustato „taikinius“, kurie galėtų tapti jų informacijos šaltiniais. Pasirenkant konkretų asmenį, stengiamasi nustatyti motyvus, kurie paskatintų bendradarbiauti su užsienio žvalgybos tarnybomis. Šiuo atveju Baltarusijos GRU buvo pateikusi užduotį A. O. ieškoti Lietuvos kariuomenėje nepatriotiškai nusiteikusių asmenų bei rinkti apie juos informaciją.

Pažymėtina, kad dar tebevykstant tyrimui, apie įtartus šnipinėjimo atvejus buvo informuotos atsakingos žinybos bei imtasi visų galimų, tačiau neviešinamų priemonių, kad šios nusikalstamos veikos metu surinkti duomenys netektų grėsmę keliančio aktualumo.

Šiuo metu abu šnipinėjimu kaltinami asmenys teismo laukia Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime.