Seime vykusioje spaudos konferencijoje Valstybės saugumo departamentas kartu su Antruoju operatyvinių tarnybų depar-tamentu prie Krašto apsaugos ministerijos visuomenės dėmesiui pateikė svarbius doku-mentus: Lietuvos žvalgybos institucijų matomas grėsmes nacionaliniam saugumui ir praeitų metų veiklos ataskaitas.

Spaudos konferencijoje dalyvavo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas, Valstybės saugumo departamento direktorius Darius Jauniškis ir AOTD direktorius Alvydas Šiuparis. Valstybės saugumo departamentas viešas veiklos ataskaitas visuomenei teikia nuo 2011 metų. Šiemet nauja yra tai, kad Lietuvos žvalgybos institucijos (VSD ir AOTD) vieną dokumentą – 2015 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą – yra parengusios bendrai. Šio vertinimo tikslas – informuoti Lietuvos piliečius apie mūsų valstybei ir Lietuvos žmonėms kylančias grėsmes.

VSD 2015 metų veiklos ataskaitoje pateikiami Departamento metų veiklos darbai. Pateikiama apibendrinta informacija apie VSD veiklos organizavimą – pernai įvykusią struktūros ir veiklos peržiūrą, informuojama, kaip Departamentas vykdė žvalgybą ir kontržvalgybą, bendradarbiavo su kitomis valstybės institucijomis bei užsienio partneriais prognozuojant, nustatant bei šalinant grėsmes, pavojus ir rizikos veiksnius Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui bei interesams.

Su VSD 2015 metų veiklos ataskaita ir Bendru (VSD ir AOTD) 2015 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimu galite susipažinti pasirinkę atitinkamas nuorodas.