Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad Lietuvoje terorizmo grėsmių situacija nepakitusi, duomenų apie planuojamus teroro išpuolius nėra.

Visos Lietuvos institucijos atsakingos už kovą prieš terorizmą yra pasiruošusios, budrios ir tarpusavyje glaudžiai bendradarbiauja.

Lietuvoje terorizmo grėsmės lygis nekito nuo 2015 metų – penkių lygių skalėje šiuo metu nustatytas antrasis, t.y., žemas grėsmės lygis.