Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo remiantis žvalgybos pareigūnams bus suteikta daugiau įgaliojimų atliekant savo pareigas.

Įstatymo 2, 9, 48 ir 49 straipsnių pakeitimai įtvirtina teisę žvalgybos pareigūnams naudoti šaunamąjį ginklą ir fizinę prievartą (fizinę jėgą ir specialiąsias priemones) bei psichinę prievartą (įspėjimą apie ketinimą naudoti fizinę prievartą ar tarnybinį šaunamąjį ginklą).

Tai suteiks galimybę efektyviau užtikrinti ir žvalgybos institucijų pastatų, įslaptintų tarnybinių dokumentų ir kito turto apsaugą. Tačiau naujomis galiomis žvalgybos pareigūnai galės pasinaudoti tik pačiu būtiniausiu atveju.

Įstatyme įtvirtinta nusikalstamos veikos užkardymo priemonių visuma užtikrins laipsnišką prievartos naudojimo mechanizmą – šaunamojo ginklo naudojimas bus pateisinamas tik tada, kai kitos prievartos priemonės bus neveiksmingos arba jų nebus įmanoma panaudoti dėl kylančio pavojaus sveikatai ir gyvybei.

Atsižvelgiant į tarptautines konvencijas dėl žmogaus teisių bei Europos žmogaus teisių teismo praktiką, įstatymas užtikrins, kad nebūtų naudojama ir perteklinė prievarta.

Be to, bus užtikrinta ir pačių žvalgybos pareigūnų apsauga nuo galimo nepagrįsto persekiojimo panaudojus prievartą ar šaunamąjį ginklą – iki šiol ši galimybė egzistavo dėl skirtingo galiojusio įstatymo nuostatų interpretavimo.