Žiniasklaidoje pasirodžius publikacijai „Įtartinų ryšių turėjęs Mindaugas Bastys matė VSD pažymą dėl kibernetinio saugumo“, norime priminti:

1. Lietuvos Respublikos Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas numato, kad LR Seimo nariai pagal savo pareigas turi teisę susipažinti su įslaptinta informacija, kai slaptumo žyma yra „Riboto naudojimo“.

2. Institucijose privalo būti užtikrintas principo „būtina žinoti“ įgyvendinimas. Jeigu asmenų darbas ir užduotys yra susiję su tam tikra informacija, pateikta pažymose, tokia įslaptinta „Riboto naudojimo“ informacija jiems teikiama. Už asmenų supažindinimą su įslaptinta informacija yra atsakinga pati institucija.

3. VSD yra atsakingas už bendrą įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą.