Eidamas 92-uosius metus ketvirtadienio naktį mirė disidentas, Nepriklausomybės akto signataras, buvęs parlamentaras ir Valstybės saugumo departamento vadovas Balys Gajauskas.

Departamentas reiškia gilią užuojautą šviesaus atminimo B. Gajausko šeimai ir artimiesiems.

Lietuvos Respublikos saugumo tarnybos generalinio direktoriaus pareigas B. Gajauskas ėjo 1992 m. nuo gegužės iki  rugpjūčio mėnesio.

Dėl priešinimosi sovietų okupacijai B.Gajauskas sovietiniuose lageriuose ir kalėjimuose buvo kalinamas 37 metus. 1990 metais jis tapo Kovo 11-osios akto dėl nepriklausomybės atkūrimo signataru, 1992-1996 metais buvo Seimo narys.

1981 m. jis apdovanotas Tarptautine taikos ir laisvės premija.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovė Teresė Birutė Burauskaitė B.Gajauską pavadino „žmogumi epocha“, kuris nepaisant sunkaus kalinimo neatsisakė savo principų.

„Jis įkalinimo įstaigose – paprastai labai griežto režimo – praleido bene daugiausia metų. Ir visada išlaikė savo stuburą, nė per milimetro dalį netapo konformistu, neatsisakė savo principinių nuostatų vardan asmeninės gerovės“, – BNS sakė B.Burauskaitė.

Ir gyvenimo saulėlydyje jis išliko kūrybingas, visai neseniai pasirodė jo knyga.

Savo atsiminimuose B.Gajauskas yra rašęs, kad Lietuvai paskelbus nepriklausomybę jo „gyvenimo ir kovos tikslas buvo pasiektas“.