Seimas pritarė atitinkamoms Žvalgybos įstatymo pataisoms, pagal kurias žvalgybos pareigūnas turi teisę naudoti ne tik ginklus, bet specialiąsias prievartos priemones.

Numatyta, kad žvalgybos pareigūnas turi teisę panaudoti prievartą tik tarnybinio būtinumo atvejais ir tik tiek, kiek to reikia tarnybinėms pareigoms įvykdyti.

„Žvalgybos pareigūnas naudoti prievartą privalo adekvačiai esamoms aplinkybėms ir proporcingai esamam pavojui, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, teisės pažeidimo pobūdį, intensyvumą ir individualias pažeidėjo savybes. Fizinė prievarta naudojama tik tada, kai psichinė prievarta buvo neveiksminga arba kai bet koks delsimas kelia pavojų žvalgybos pareigūno ar kito asmens gyvybei ar sveikatai“, – nurodoma įstatyme.

Prievartos priemones leidžiama naudoti tais atvejais:

kai reikia apsaugoti savo ar kitų žmonių gyvybę, sveikatą;

būtina sulaikyti asmenį, atremti pasikėsinimą į žvalgybos institucijų statinius, turtą;

kai reikia patekti į teritorijas, patalpas ar transporto priemones, kur slepiasi įtariamieji;

stabdant transporto priemonę (tarnybinės būtinybės atveju).

 

Įstatyme taip pat nustatyta, kad nesant neišvengiamo pavojaus žvalgybos pareigūnų ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai fizinę prievartą naudoti draudžiama prieš neįgaliuosius, nėščiąsias, nepilnamečius.

Šaunamąjį ginklą uždrausta naudoti žmonių susibūrimo vietose, patalpose, kur yra sprogmenų, degių medžiagų, jeigu nekyla neišvengiamas pavojus žmonių gyvybei, sveikatai.