Kasmet Valstybės saugumo departamentas skelbia metinę institucijos veiklos ataskaitą, kurioje glaustai pristatoma svarbiausia vieša informacija apie Departamento vykdytą veiklą, personalą bei ryšius su visuomene.

2017 m. Departamentas žvalgybos ir kontržvalgybos tyrimus vykdė vadovaudamasis Valstybės gynimo tarybos tvirtinamais Žvalgybos informacijos poreikiais. Tyrimų metu buvo renkama informacija apie priešišką užsienio valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybų veiklą, neigiamą poveikį Lietuvos Respublikos ekonominiams interesams keliančius procesus, grėsmes šalies konstitucinei santvarkai. Informacija buvo renkama ir apie regione vykstančius politinius, ekonominius ir socialinius procesus, kurie gali paveikti Lietuvos nacionalinio saugumo situaciją ir interesus.

 

Svarbiausi skaičiai ir faktai:

Per praėjusius metus Departamentas iš viso parengė apie 400 skirtingo pobūdžio žvalgybos produktų, skirtų aukščiausiems valstybės vadovams, nacionalinį saugumą užtikrinančioms valstybės institucijos;

2017 m. vykdydamas tyrimus Departamentas teismo sankcionuotus veiksmus atliko 2001 asmens atžvilgiu;

2017 m. VSD pateiktų išvadų ir konsultacijų kitoms valstybės institucijoms dėl grėsmių nacionaliniam saugumui skaičius išaugo beveik 35 proc.;

VSD patikrino 5 617 asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, taip pat patikrino 92 įmones dėl tiekėjo patikimumo pažymėjimo;

2017 m. VSD ėmėsi koordinuoti Lietuvos institucijų veiksmus siekiant hibridinių grėsmių prevencijos, taip pat sukūrė hibridinių grėsmių stebėsenos metodiką, kartu su kitomis valstybės institucijoms parengė įvykių, apie kuriuos būtina informuoti VSD, sąrašą;

Departamentas dvišalio bendradarbiavimo pagrindu palaikė ryšius su keliomis dešimtimis užsienio žvalgybos ir saugumo tarnybų;

VSD sukūrė Pasitikėjimo liniją, kuria per 2017 m. sulaukė beveik 600 skambučių ir daugiau nei 400 elektroninių laiškų;

„Baltijos tyrimų“ apklausų duomenimis, 2017 m. visuomenės pasitikėjimas VSD išliko stabilus, nuosekliai mažėjo VSD nepasitikinti visuomenės dalis.

Su pilna VSD veiklos ataskaita už 2017 metus galite susipažinti čia.