Ketvirtadienį Seime buvo pritarta Žvalgybos ir Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymų pataisoms (projektai Nr. XIIIP-1631(2), Nr. XIIIP-1632(2), kuriomis nuspręsta tobulinti žvalgybos pareigūnų tarnybos apmokėjimo sistemą, padarant ją lankstesnę ir labiau motyvuojančią. Už naujas Žvalgybos įstatymo nuostatas balsavo 95 Seimo nariai, prieš – 3, susilaikė 5 parlamentarai.

Pagal priimtus pakeitimus žvalgybos pareigūnų tarnybinį atlyginimą be pareiginės algos, priedų už tarnybinį rangą ar kario laipsnį, priedo už tarnybos stažą taip pat sudarys ir priemoka už su ypatinga specifika susijusių funkcijų atlikimą. Žvalgybos pareigūnui už funkcijų, susijusių su ypatinga specifika atlikimą, galės būti mokama iki 50 proc. pareiginės algos dydžio priemoka.

Pakeitimais nutarta įtvirtinti, kad priedas už tarnybinį rangą / kario laipsnį, kuris dabar mokamas nuo pareiginės algos bazinio dydžio, bus mokamas nuo Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nustatyto pareiginės algos koeficiento. „Toks skaičiavimas labiau atitiktų šio priedo esmę – įvertinti žvalgybos pareigūno kvalifikaciją bei profesinės patirties lygį“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte.

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nuspręsta žvalgybos pareigūnams didinti pareiginių algų koeficientų dydžius ir daliai jų nustatyti minimalias ir maksimalias ribas. Žvalgybos pareigūnams, kurių pareigybei bus numatyti pareiginės algos koeficientų intervalai, konkretų pareiginės algos koeficientą pareigybei nustatys žvalgybos institucijos vadovas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus: veiklos pobūdį, pavojingumą, sudėtingumą, reikalaujamą kompetenciją, įtaką institucijos sprendimų priėmimui ir atsakomybės lygį.

Žvalgybos pareigūnų pareiginės algos koeficientai didės dviem etapais – nuo 2018 m. liepos 1 d. ir nuo 2019 m. liepos 1 d.

Siekiant motyvuoti žvalgybos pareigūnus už ypač gerus tarnybinės veiklos rezultatus įtvirtinta galimybė už pavyzdingą tarnybą pareigūnus skatinti iki 2 pareiginių algų dydžio pinigine išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant žvalgybos institucijai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus.