Birželio 13 d., sukanka legendinės Lietuvos žvalgės Marcelės Kubiliūtės 55-osios mirties metinės. Šią svarbią dieną vienos labiausiai Lietuvos valstybingumui nusipelniusių moterų atminimą pagerbė ir Valstybės saugumo departamento pareigūnai.

Ypatingos sukakties proga pareigūnai išreikšti pagarbą M. Kubiliūtei kviečia ir visus Lietuvos valstybingumo istorijai neabejingus piliečius.

Garsiausia Lietuvos žvalgė Marcelė Kubiliūtė, Anapilin po sunkios ligos iškeliavusi 1963-iaisiais, palaidota Vilniaus Rasų kapinėse, greta Lietuvos savanorių. Jos kapas – lengvai atpažįstamas – dailų akmeninį antkapį puošia moters, laikančios saulę, figūra.

Išties, toks jos atminties įamžinimas yra labai simboliškas. Pasak istorikų, būtent šios moters dėka 1919-aisiais buvo išgelbėta atsikurianti Lietuvos valstybė.

Dar 1918 m. rudenį, Kaziui Škirpai pavedus ir Liudui Girai ėmus organizuoti, pamažu ėmė kurtis Lietuvos žvalgyba (kontržvalgyba).

Pirmoji L. Giros užduotis buvo organizuoti slapto lenkų ginklavimosi ir Vilniaus lenkų ūpo bei aspiracijų sekimą. Jis tam pasirinko labai įdomų būdą – žvalgybinį informacinį tinklą suorganizavo vien tik iš 20 lietuvių moterų. Viena jų ir buvo Marcelė Kubiliūtė.

1919 m. su jos pagalba iš POW (Lenkų karinė organizacija), įtikinus tuometinį šios organizacijos vadovybės atstovą Petrą Vrublevskį, lietuviams perduotas POW dokumentų archyvas. Tokiu būdu gavus informaciją, POW skyriaus nariai Lietuvoje areštuoti, o pati organizacija likviduota. Taip M. Kubiliūtės dėka išvengta prieš Lietuvą organizuoto sukilimo.

Prasidėjus Sovietų okupacijai, ji užsiėmė aktyvia antisovietine veikla.

Tad iki mirties nusipelniusiai Lietuvos žvalgei teko daug iškęsti. 1944 m. rugpjūčio 17 d. ji buvo suimta NKVD ir devynis mėnesius buvo nuolat tardoma bei kankinama, priversta kęsti badą. Kiek vėliau perkelta į Lukiškių kalėjimą, o 1946 m. nuteista ir išsiųsta tremtin į Sibirą, kur išgyveno trejus metus.

Nepaisant patirtų sunkumų, visą savo gyvenimą ji rūpinosi kitais – net ir grįžusi iš tremties dirbo Vaikų ligoninėje, rėmė kitus tremtinius ir politinius kalinius, laidojo savanorius.

M. Kubiliūtė yra vienintelė Lietuvos moteris, kuriai suteikti visi svarbiausi Lietuvos ordinai: Vyčio kryžiaus 3 laipsnio ordinas, Gedimino 4 laipsnio ordinas, Gedimino 3 laipsnio ordinas ir Vytauto 5 laipsnio ordinas.