Valstybės saugumo departamentas sveikina gen. ltn. Joną Vytautą Žuką ir visus esamus ir buvusius karius su 100-osiomis Lietuvos kariuomenės atkūrimo metinėmis!

Tai – puiki proga įvertinti visą moderniosios mūsų kariuomenės nueitą kelią ir užtikrintai pasidžiaugti jos pasiekimais.

Linkime Jums neblėstančio įkvėpimo, energijos, ištvermės ir pasiryžimo ginti Tėvynę.

Tegul Jūsų neapleidžia kariška dvasia ir drąsa.