Kasmet Valstybės saugumo departamentas skelbia metinę institucijos veiklos ataskaitą, kurioje glaustai pristatoma svarbiausia vieša informacija apie Departamento vykdytą veiklą.

VSD veiklos ataskaitos tikslas – informuoti visuomenę, kaip buvo įgyvendinami Žvalgybos įstatyme numatyti VSD veiklos tikslai ir uždaviniai. Veiklos ataskaitoje pateikiama tik ta informacija, kurios atskleidimas nepakenks vykdomiems tyrimams ar Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams.

Su 2018 m. VSD veiklos ataskaita galite susipažinti čia.