1253 m. liepos 6-ąją dieną buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas ir karalienė Morta.

Šis valdovas nutiesė Lietuvai politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius į modernią Europą. Istorikų teigimu, karalius Mindaugas buvo asmenybė, pranokusi savo epochą politine strategija ir dvasine jėga. Šaltiniuose jis vadinamas Mindaugu Išmintinguoju, nes sugebėjo vykdyti tokią politiką, kuri niekais pavertė Kryžiuočių ordino planus.

1251 m. Mindaugui priėmus krikštą, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė popiežiaus Inocento IV Milane surašyta bule buvo paskelbta katalikiška Lietuvos karalyste. Tokiu būdu Lietuvos didysis kunigaikštis, vėliau Lietuvos karalius Mindaugas žengė žingsnį Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo Europoje link.

Vis dėlto karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos vainikavimas buvo dar reikšmingesnis pasiekimas Lietuvai, kai popiežiaus įsaku buvo įkurta Lietuvos vyskupija, o kartu ir Lietuvos valstybė. Tai buvo milžiniškas Lietuvos valstybės laimėjimas.

Tačiau jaunos valstybės galimybes  integruotis į vakarų Europos kultūrą nutraukė karaliaus Mindaugo ir jo sūnų, sosto įpėdinių, nužudymas 1263 metais.

Mindaugo karūnavimo diena buvo minima ir nepriklausomoje Lietuvoje prieš sovietinę okupaciją. Praėjęs penkiasdešimtmetis  bandė ištrinti istorinę valstybės atmintį.

1990 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas įstatymu liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo dieną – paskelbė Valstybės švente.  O 2019 metais Seimas priėmė darbo kodekso pataisas, kurios skelbia, kad nuo šiol švęsime ne tik Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo, dieną, bet ir Tautiškos giesmės dieną.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!“ –  liepos 6 d. 21:00, kad ir kur būtumėte, stabtelkite ir sugiedokime visi kartu „Tautišką giesmę“.

Šiemet sukanka jau dešimt metų tradicijai, kai lietuviai visame pasaulyje, kur bebūtų, vienu metu gieda „Tautišką giesmę“.  

Švęskime drauge.