Mieli Valstybės saugumo departamento pareigūnai ir darbuotojai, veteranai, kūrėjai!

Visi suprantame, kad neeilinė situacija šalyje ir visame pasaulyje nėra geriausias laikas pompastiškoms iškilmėms. Nauji ir netikėti iššūkiai įpareigoja susitelkti ir atlikti pareigą iki galo.  Švęsime juos įveikę.

Visgi džiaugtis ir didžiuotis turime neeilinę progą.

1990 metų kovo 26 dieną ką tik atkurtos nepriklausomos Lietuvos vyriausybė priėmė nutarimą dėl Valstybės saugumo departamento steigimo.

Lietuvos žvalgyba atgimė po pusės amžiaus okupantų primestos nebūties. Išvien su Valstybe šiandien pažymime ir širdyje švenčiame 30-ąsias savo atgimimo metines.

Griežtai atmetę sovietinio KGB palikimą ir aiškiai visiems pasakę, kad mūsų tikslas – Vakarų demokratijų šeima, pradėjome nuo nulio, ir turėjome šokti kartais per 10 pakopų, kad kuo greičiau atsidurtume ten, kur mūsų partneriai turėjo prabangą eiti 100 ar daugiau metų.

Atkuriant žvalgybą, mums su kaupu užteko drąsos ir įžūlumo, ryžto ir užsispyrimo, vilties ir tikėjimo, kad esame teisūs, laisvi ir nenugalimi. Mus įkvėpė tarpukario Lietuvos žvalgybos pirmeivių išmonė, entuziazmas ir pasiaukojimas, pokario partizanų ir mūsų amžininkų Laisvės gynėjų heroizmas bei abejonių nekeliantis tikslas.

Kartu su savo Valstybe paknopstom bėgome į priekį. Mokėmės dirbdami, skaičiavome pirmąsias savo pergales ir kluptelėjimus. Pergalės mus įkvėpė, o klaidas pavertėme išmoktomis pamokomis.

VSD buvo purtomas politinių bangų ir vidaus intrigų, bet tai mūsų nenuskandino, tik padarė stipresniais. Po kiekvienos audros įsivertiname klaidas ir einame pirmyn, kiekvieną patirtį vertindami kaip galimybę tobulėti ir stiprėti.

Esame pirmose fronto linijose, kovodami su išorės ir vidaus grėsmėmis. Valstybė ir piliečiai mums delegavo nelengvą, bet garbingą pareigą jas prognozuoti, identifikuoti, įvertinti ir užkardyti. Ši pareiga, reikalaujanti daug psichologinių ir fizinių išteklių, iš esmės nepasikeitė nei per 100 metų, kai gimė Lietuvos žvalgyba, nei per 30, kai ji atgimė.

Tačiau pats VSD per tuos metus neatpažįstamai pasikeitė, ir tai akivaizdu. Tapome profesionalia, patikima ir gerbiama institucija. Tą konstatuoja vis geriau mus vertinanti visuomenė, mumis pasitikintys valstybės vadovai ir mus gerbiantys užsienio partneriai, drauge su kuriais dalyvaujame tarptautinėse operacijose ir pirmininkaujame tarptautiniuose klubuose.

Tačiau svarbiausia, kaip tai jaučiate Jūs. Nes kiekvienas iš Jūsų esate svarbiausias ir nepakeičiamas Lietuvos žvalgybos bendruomenės elementas. Kiekvienas laikote po savą mūsų bendro namo kampą, į kiekvieną iš jūsų remiasi ne tik šio pastato sienos, bet ir kolegos – draugo ir bendražygio – petys.

Sveikindamas mūsų 30-ojo Atgimimo proga, lenkiu galvą prieš visus, kurių padorumas, profesionalumas, patriotizmas ir idealizmas leidžia mums aukštai iškelta galva įvertinti nueitą kelią ir drąsiai žvelgti į ateitį. Tikėkime, ir pasitikėkime vienas kitu. Krizės ateina ir praeina, o mes turime tvirtai laikyti kovinę liniją, saugodami savo Valstybę nuo visų įmanomų grėsmių.

Tėvynei ir tiesai!


Darius Jauniškis

Valstybės saugumo departamento direktorius