Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Žvalgybos įstatymu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo pritarimą, šiandien pasirašė dekretą Nr. 1K-258, kuriuo paskyrė Darių Jauniškį antrai kadencijai eiti Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus pareigas.

„Tai yra didelio pasitikėjimo ženklas skirti žmogų antrai kadencijai tokioje atsakingoje institucijoje. Jūsų pirmosios kadencijos veiklos rezultatai padarė gerą įspūdį tiek Lietuvos visuomenei, tai patvirtina ir visuomenės apklausos, kuriose matyti, kad pasitikėjimas Valstybės saugumo departamentu yra vienareikšmiai išaugęs, tai daro įspūdį ir man, kaip Lietuvos Respublikos prezidentui“, – sakė šalies vadovas.

Prezidentas išskyrė D. Jauniškio vaidmenį per pernai lapkritį įvykdytus vadinamuosius šnipų mainus, kai du Lietuvos ir vienas Norvegijos piliečiai buvo iškeisti į du Lietuvoje nuteistus Rusijos šnipus.

„Aš matau šią operaciją kaip puikų bendradarbiavimo pavyzdį tarp Prezidentūros, VSD ir Seimo, kuris priėmė visus reikalingus įstatymus, kad būtų sudarytos teisinės sąlygos šiai operacijai sėkmingai atlikti. Manau, ji įeis į mūsų valstybės ir kitų valstybių žvalgybų istoriją“, – sakė G. Nausėda.

D. Jauniškis 1990-1993 metais dirbo Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Apsaugos skyriuje, 1993-1994 metais Vadovybės apsaugos departamente, o 1995 metais pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenės Ypatingosios paskirties tarnyboje (YPT).

1997-2006 metais jis buvo YPT vado pavaduotojas, 2006-2008 metais – vadas.

2008 metais D. Jauniškis paskirtas Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų vadu.

D. Jauniškis vadovauti VSD buvo paskirtas 2015 metų balandžio 13 dieną.

D. Jauniškis baigęs ekonomikos ir strategines studijas. 2002, 2004 ir 2007 metais dalyvavo tarptautinėse misijose Afganistane, 2010 metais jam suteiktas pulkininko laipsnis.

Dariui Jauniškiui už nuopelnus yra įteikti apdovanojimai –  Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius, Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius, Sausio 13-osios medalis, Krašto apsaugos sistemos (KAS) medalis „Už nuopelnus“, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis, Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus“, Lietuvos kariuomenės medalis „Už pasižymėjimą“, KAS medalis „Už tarptautines operacijas“, JAV kariuomenės medalis ir Norvegijos krašto apsaugos sistemos medalis.

Valstybės saugumo departamento direktorių penkerių metų kadencijai Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas.