Kasmet Valstybės saugumo departamentas skelbia metinę institucijos veiklos ataskaitą už praėjusius metus, kurioje glaustai pristatoma svarbiausia vieša informacija apie Departamento vykdytą veiklą.

VSD veiklos ataskaitos tikslas – informuoti visuomenę, kaip buvo įgyvendinami Žvalgybos įstatyme numatyti VSD veiklos tikslai ir uždaviniai.

Su VSD veiklos ataskaita galite susipažinti čia.