Generalinė prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje asmuo kaltinamas pasikėsinimu sugadinti svetimą turtą dideliu mastu, įbauginti visuomenę, sukelti pavojų daugelio žmonių gyvybei ir padaryti didelę žalą Lietuvos Respublikoje veikiančioms finansinėms įmonėms įvykdydamas jo planuotą teroro aktą. Šios nusikalstamos veikos kaltinamasis nebaigė tik dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo jo valios. Šį ikiteisminį tyrimą atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai bendradarbiaudami su Valstybės saugumo departamentu.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2019 m. spalio 6 d., kai prie pastato, kuriame Vilniuje įsikūrusi tarptautinė bendrovė ,,Western Union“ sienos buvo aptiktas savadarbis sprogmuo bei juodos spalvos dažais ant pastato sienos išpurkšti užrašai „FK DIVISION“, ,,SIEGE“ ir svastikos ženklas.

Nedelsiant įvedus planą „Skydas“, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai neutralizavo savadarbį sprogmenį ir išvežė į Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrą. Atlikus sprogstamosios medžiagos tyrimą paaiškėjo, kad savadarbis sprogmuo pagamintas iš 6 kg sprogstamosios medžiagos, laidų, laikrodinio mechanizmo ir kitų sprogmeniui detonuoti būtinų elementų, o jo sprogstamoji galia prilygtų maždaug 2,5 kg trotilo.

Atlikdami pirminius ikiteisminio tyrimo veiksmus Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai nustatė, kad pastato išorinės apsaugos kameros užfiksavo vidurnaktį prie pastato atvykusį asmenį, kuris ant pastato juodos spalvos dažais užrašė aukščiau minėtus užrašus ir prie įėjimo išorinių durų padėjo maišelį su savadarbiu sprogmeniu. Asmuo siekė būti neatpažintas, todėl dėvėjo juodos spalvos rūbus, gumines pirštines, veidą slėpė po gobtuvu bei naudojo papildomas veido maskavimo priemones.

Tačiau net ir tokios maskavimosi priemonės nesutrukdė Lietuvos kriminalinės policijos biuro bei Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnams itin operatyviai nustatyti ir įtariamojo tapatybę, ir jo buvimo vietą.

2019 m. spalio 15 d., įtariamasis – Lietuvos Respublikos pilietis, gim. 1999 m., buvo sulaikytas. Šiuo metu asmuo yra suimtas.

Tęsiant ikiteisminį tyrimą buvo gauta duomenų, kad sulaikytasis priskiria save ultra dešiniųjų pažiūrų ekstremistų ,,Feuerkrieg Division“ grupuotei ir, kaip įtariama, teroristiniais tikslais gamino ir laikė didelės sprogstamosios galios sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas.

„Feuerkrieg Division“ yra tarptautinė šiuo metu teisėsaugos institucijų pastangomis praktiškai išardyta ultradešinių pažiūrų ekstremistų grupuotė, kuri vadovaujasi JAV žinomo neonacisto James Mason veikalu „Siege“. Veikale dėstoma nacionalsocialistinė ideologija, skatinama ir kurstoma neapykanta seksualinių mažumų, žydų bei kitų rasių atstovų atžvilgiu

Specialios sulaikymo operacijos metu, kurioje dalyvavo Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai, pas įtariamąjį rasta bei iš neteisėtos apyvartos išimta jau paruošta sprogdinimui didelės sprogstamosios galios sprogstamoji medžiaga ir cheminės medžiagos, iš kurių galima pagaminti savadarbį didelės sprogstamosios galios mechanizmą. Taip pat rastas ir iš neteisėtos apyvartos išimtas tinkamas šaudyti savadarbis šaunamasis ginklas, bei C kategorijos ginklo dalis, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu priskiriama prie šaunamųjų ginklų. Kratų metu taip pat rasti ir paimti kiti tyrimui reikšmingi daiktai, ultra dešiniųjų pažiūrų ekstremistinė ir nacionalsocialistinė literatūra bei simbolika.

Š. m. birželio 17 d. baudžiamoji byla su kaltinamuoju aktu perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teisme. Už pasikėsinimą įvykdyti teroro aktą Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse nustatyta laisvės atėmimo bausmė iki 10 metų.

Ekspertų vertinimu, 2018-2019 metais Europoje padaugėjo vienai iš radikaliausių neonacizmo atmainų, vadinamajai „Siege“ ideologijai, simpatizuojančių asmenų. Kaip teigiama VSD šiemet pateiktame „Grėsmių  nacionaliniam saugumui vertinime“, tokia tendencija padidina teroro aktų ir kitų smurtinių nusikaltimų tikimybę, nes „Siege“ rėmėjai smurtą, terorą, sabotažą ir partizaninio karo veiksmus laiko vieninteliu būdu pasiekti tikslą – sugriauti demokratinę santvarką ir įtvirtinti vadinamąją „baltųjų viršenybę“.

VSD vertinimu, Lietuvoje terorizmo grėsmės lygis išlieka žemas.

Nuo šių metų pradžios Lietuvoje nebuvo nustatyta ekstremistinių organizacijų ar pavienių ekstremistų, ketinančių ir galinčių rengti teroristinius aktus. Lietuvoje nefiksuota smurtinio ekstremizmo apraiškų, teroristiniai aktai išlieka mažai tikėtini. Pandemijos sukelta krizė nepaskatino ekstremistinių ideologijų sklaidos ir radikalizacijos Lietuvoje. Dėl suvaržyto judėjimo tarp Europos šalikų ir trečiųjų šalių sumažėjo galimybių radikalių pažiūrų asmenims atvykti į Lietuvą.

Anot VSD analitikų, „Siege“ ideologijos propaguotojų veiklos taktika turi daug panašumų su ISIL teroristų naudojamasi metodais. Raginama teroro aktus ir kitus smurto išpuolius rengti savarankiškai, naudojant „vienišo vilko“ ar nedidelių grupių taktiką. Naudojami konspiracijos metodai ir anonimiškumą padedantys išlaikyti  informacinių technologijų įrankiai. Potencialių „Siege“ smogikų sąrašas yra labai platus: į jį patenka ne tik rasinių, etninių ar religinių mažumų atstovai, bet ir visi dešiniojo ekstremizmo ideologijų  nepropaguojantys asmenys.

Bendras Generalinės prokuratūros, Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Valstybės saugumo departamento pranešimas