Gerbiami Valstybės saugumo departamento pareigūnai ir darbuotojai!

Sveikinu Jus profesinės šventės – Žvalgų dienos – proga. Šiemet ją pasitinkame pasaulį krečiant koronaviruso pandemijai. Negalėdami būti tikri dėl to, kas mūsų laukia ateityje, tvirtai remiamės į vyrus ir moteris, kurie dieną naktį stovi Tėvynės sargyboje.

Lietuvos žvalgybos bendruomenė yra viena ir nedaloma. Skirtingas žvalgybos institucijų strategijas jungia bendras tikslas – užtikrinti valstybės nacionalinį saugumą. Nepaprastai svarbu, kad savo veikloje jos ir toliau vadovautųsi bendradarbiavimo dvasia. Jūs esate tie žmonės, nuo kurių priklauso Lietuvos saugumas ir gerovė. Profesionaliu darbu kasdien garantuojate, kad kitos šalies institucijos laiku gaus patikimą informaciją ir galės tiksliai reaguoti.

Pastarųjų metų pokyčiai Jūsų institucijoje man leidžia tikėtis, kad ir toliau bus efektyviai kovojama su iškylančiais iššūkiais. Todėl suteikiau Departamento vadovybei pasitikėjimo mandatą dar vienai kadencijai, paraginau tęsti pradėtus darbus ir palinkėjau, kad Jūsų institucija dar labiau sustiprėtų. Bet kurios institucijos pajėgumas pirmiausia priklauso nuo joje dirbančių žmonių. Todėl linkiu Jums visada išlikti budriems, išradingiems ir įžvalgiems.

Nuoširdžiai dirbkite Lietuvos naudai, ir tegul Jus visada lydi didžiausia sėkmė.

Su Žvalgų diena!