Kasmet Valstybės saugumo departamentas skelbia metinę institucijos veiklos ataskaitą už praėjusius metus, kurioje pristatoma svarbiausia vieša informacija apie Departamento vykdytą veiklą.

Veiklos ataskaitos tikslas – informuoti visuomenę, kaip buvo įgyvendinami Žvalgybos įstatyme numatyti VSD veiklos tikslai ir uždaviniai – rinkti informaciją apie rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, pateikti ją nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms ir šalinti šiuos rizikos veiksnius, pavojus bei grėsmes.

Su 2020 m. VSD veiklos ataskaita galite susipažinti čia.