Prieš trisdešimt dvejus metus Lietuva įrodė nepalaužiamą valią atgimti ir vėl tapti nepriklausoma ir laisva šalimi. Buvome bebaimiai, pasiaukojantys ir vieningi. Tokie ir likime. Laisvei reikia ir visuomet reikės visų mūsų susitelkimo, vienybės ir drąsos.

Branginkime ir saugokime savo nepriklausomybę. Mylėkime ir didžiuokimės savo Lietuva.

Šią Kovo 11-ąją mes širdy nešiojamės ne tik Lietuvą, bet ir Ukrainos žmonių likimus. Mes esame išvien su tauta, kuri visam pasauliui parodė nepalaužiamą valią ir stiprybę ginti nuo okupanto rankos savo laisvę, savo žemę, savo ateitį. Jokia agresija negali užgniaužti kilniausio tikslo – gyventi laisvėje, gyventi savo tautoje, gyventi savo valstybėje.

Slava Ukraini!

Su Kovo 11-ąja sveikiname kolegas pareigūnus ir visus Lietuvos žmones!

Darius Jauniškis, Valstybės saugumo departamento direktorius