Lietuvos žvalgų dieną Valstybės saugumo departamentas surengė konferenciją „Penki valstybės paslapties amžiai”.

Įžvalgos apie Lietuvos politinių institucijų tapsmą, valstybės saugumo koncepcijos elementus viduramžių Lietuvoje, paslapčių šnipinėjimą tarpukary, valstybės paslapties apsaugos konstitucinius standartus ir lojalumą valstybei, šiandieninę valstybės paslapties saugumo užtikrinimo praktiką.

Pranešėjai – VU rektorius prof. dr. Rimvydas Petrauskas, doc. dr. Eugenijus Saviščevas, dr. Sigita Černevičiūtė, prof. Dainius Žalimas, LR Prezidento vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys. Sveikinimo žodis – VSD direktorius Darius Jauniškis, moderatorius – Aidas Puklevičius. Konferencijos rengėjai – Valstybės saugumo departamentas drauge su Vilniaus universitetu ir LDK Valdovų rūmais. 


Istorikų vertinimu, terminas „valstybės paslaptis“ mūsų teisėje atsirado prieš 500 metų. Manoma, kad LDK raštininko priesaika, kuria jis pasižada saugoti valstybės paslaptis, į Lietuvos Metrikos 4-ąją Teismų bylų knygą buvo įrašyta būtent 1522 metų spalį. Ši prieš penkis amžius sakyta priesaika labai panaši į tą, kurią šiandien duoda kiekvienas tarnybą pradedantis žvalgybos pareigūnas. Atrodo, kad per šimtus metų mažai kas keitėsi: valstybės pareigūnai prisiekia saugoti valstybės paslaptis, būti sąžiningi ir teisingi kiekvienam piliečiui, atsakingiems asmenims pranešti apie grėsmes, pagal galimybes jas neutralizuoti.


Kviečiame pasiklausyti.