Prokremlišką propagandą skleidžiančiose „Telegram“ grupėse, kurios yra orientuotos į Baltijos valstybių auditorijas, pastaruoju metu pradėti platinti raginimai rinkti informaciją apie Baltijos šalyse pašalintus sovietinius monumentus ir siųsti ją Rusijos Federacijos Tyrimų komitetui.

Valstybės saugumo departamentas primena, kad Rusijos Federacijos baudžiamajame kodekse yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už užsienio valstybėse esančių Rusijos ir Sovietų Sąjungos karo objektų naikinimą. Už vadinamųjų „Rusijos karinės šlovės” objektų sunaikinimą ar pažeidimą Rusijoje gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė iki penkerių metų.

Labai tikėtina, kad į prokremlišką propagandą skleidžiančiose socialinių tinklų grupėse atsiradę raginimai yra vienas iš būdų padėti pagrindą naujiems ikiteisminiams tyrimams Rusijoje dėl Lietuvoje pašalintų sovietinių monumentų.

2022 m. gegužės mėnesį Rusijos spaudoje skelbta, kad RF tyrimų komitetas vykdo dešimt ikiteisminių tyrimų dėl veiksmų prieš Lietuvoje esančius sovietų karo paveldo objektus. Beveik neabejotina, kad šiuo metu vykdomų tokio pobūdžio ikiteisminių tyrimų skaičius yra didesnis.

Rusija nėra viešai skelbusi, ar jo vykdomuose ikiteisminiuose tyrimuose dėl veiksmų prieš Lietuvoje esančius sovietų karo paveldo objektus yra įtariamųjų statusą gavusių Lietuvos piliečių. VSD vertinimu, tai neatmestina, nes yra buvę atvejų, kai tokį statusą yra gavę kitų Vakarų valstybių atstovai, pavyzdžiui, 2020 m. balandžio 3 d. Prahoje įvykdytą paminklo sovietų maršalui Ivanui Konevui demontavimą inicijavę ir įgyvendinę miesto savivaldos atstovai.

Neatmestina, kad su sovietų karo paveldo objektų demontavimo inicijavimu bei vykdymu susiję esami ar buvę Lietuvos valstybės ir savivaldos institucijų tarnautojai, atvykę į Rusijos Federaciją, Baltarusiją ar kitą Lietuvai priešišką valstybę, gali sulaukti priešiškų valstybių pareigūnų dėmesio, būti suimti ar net įkalinti. Todėl VSD ragina susilaikyti nuo tokių kelionių, kurios kelia rizikas ir grėsmes Lietuvos piliečiams.

Atkreiptinas dėmesys, kad Rusijos informacinėje erdvėje pastaraisiais metais Kremliaus režimo ideologai ir propagandistai pradėjo raginti suimti į Rusijos Federaciją atvykusius Baltijos valstybių piliečius ir vėliau juos iškeisti į Baltijos valstybėse laisvės atėmimo bausmes atliekančius 1991 m. sovietų ginkluotos agresijos dalyvius bei už šnipinėjimą ar kitokią prokremlišką nusikalstamą veiklą nuteistus asmenis.

Taip pat raginame pranešti Valstybės saugumo departamentui, jeigu susiduriama su Rusijos subjektų bandymais gauti su sovietų karo paveldo objektų Lietuvoje demontavimu susijusius dokumentus. Primename, kad 2020 m. Lietuvos institucijos buvo gavusios Kremliaus valdančiojo režimo subjektų raštus su reikalavimais pateikti turimus duomenis apie veiksmus prieš Lietuvoje esančius sovietų karo paveldo objektus.