Seimo laikinosios komisijos vadinamajai „VSD pranešėjo istorijai“ ištirti išvada yra nepagrįsta ir nemotyvuota, paremta prielaidomis ir interpretacijomis bei pranešėjo pateikta informacija, kuri nebuvo įvertinta atsižvelgiant į kitus Komisijos tyrime surinktus įrodymus.

Tai konstatuojama VSD vertinime, kuris pateiktas Prezidentui, Seimui, Ministrei Pirmininkei, STT ir Generalinei prokuratūrai. VSD vertina, kad dalyje dėl VSD ar VSD vadovų veiklos Komisija sąmoningai ignoravo ir nepagrįstai nevertino VSD teiktos informacijos (įskaitant įslaptintą), rašytinių paaiškinimų, pridėtų atitinkamų dokumentų. 

VSD vertinimu, išvadoje pateikti argumentai ir vertinimai prieštarauja VSD turimai bei Komisijai pateiktai faktinei medžiagai, teisiniam reglamentavimui, Žvalgybos kontrolierių įstaigos vertinimams, kuriuos ši institucija pateikė Komisijai, bei kompetentingų žvalgybos pareigūnų liudijimams.

VSD taip pat pažymi, kad tokios sudėties Komisija kelia pagrįstų abejonių dėl atlikto tyrimo bei parengtos išvados nešališkumo, nes Komisijos pirmininkas Vytautas Bakas pats tiesiogiai dalyvavo Komisijos nagrinėtuose įvykiuose bei gali turėti suinteresuotumą tyrimo baigtimi, ir tai yra akivaizdus interesų nesuderinamumo pavyzdys.

Apibendrindamas dokumente išdėstytus argumentus, VSD vertina, kad Komisijos tikslas buvo ne nustatyti objektyvias aplinkybes, o buvo siekiama politinių ar kitų tikslų, Komisijos išvada, paremta interpretacijomis bei prielaidomis, nepagrįstai diskredituoja valstybės institucijas, pareigūnus bei daro žalą už nacionalinį saugumą atsakingoms valstybės institucijoms, Seimo laikinųjų komisijų institutui ir pačiai valstybei.

Išsamią VSD argumentaciją dėl Komisijos išvadų galite peržiūrėti čia.