Sužinoję, Jūsų manymu, svarbios informacijos apie kilusias ar galinčias kilti grėsmes valstybės saugumui, nedelsdami informuokite Valstybės saugumo departamentą.
Informaciją apie grėsmę galite siųsti el. paštu [email protected] arba užpildyti žemiau esančią formą.

VSD garantuoja Jūsų ir pateiktų žinių konfidencialumo išsaugojimą.

    Sutinku, kad mano asmens duomenys ir pranešimas būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigaiNesutinku, kad mano asmens duomenys ir pranešimas būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai.