Sužinoję, Jūsų manymu, svarbios informacijos apie kilusias ar galinčias kilti grėsmes valstybės saugumui, nedelsdami informuokite Valstybės saugumo departamentą.
Informaciją apie grėsmę galite siųsti el. paštu pranesk@vsd.lt arba užpildyti žemiau esančią formą.

VSD garantuoja Jūsų ir pateiktų žinių konfidencialumo išsaugojimą.

    Apie VSD atliktus veiksmus, priimtus sprendimus pagal mano pranešimą:

    Asmuo, pateikęs VSD pranešimą, apie VSD atliktus veiksmus, priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, gimimo datos ir telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.

    Informuoti nereikia.Noriu, kad mane informuotų elektroniniu paštu.Noriu, kad mane informuotų paštu.

    Sutinku, kad mano asmens duomenys ir pranešimas būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigaiNesutinku, kad mano asmens duomenys ir pranešimas būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai.