Remdamasis LR Žvalgybos įstatymu, Valstybės saugumo departamentas kasmet visuomenei pateikia du viešus dokumentus: Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą ir Departamento veiklos ataskaitą.

 

VSD ataskaitų tikslai:

Informuoti Lietuvos piliečius apie šaliai ir jos piliečiams kylančias grėsmes;

Skatinti piliečių domėjimąsi saugumo aktualijomis;

Pristatyti VSD veiklos gaires visuomenei;

Stiprinti valstybės saugumą ir VSD funkcijų efektyvumą.

 

Ataskaitos:

Valstybės saugumo departamento 2016 metų veiklos ataskaita

Valstybės saugumo departamento 2015 metų veiklos ataskaita

Valstybės saugumo departamento 2014 metų veiklos ataskaita

Valstybės saugumo departamento 2013 metų veiklos ataskaita

Valstybės saugumo departamento 2012 metų veiklos ataskaita visuomenei

Valstybės saugumo departamento 2011 metų veiklos apžvalga