Atskaitingumas ir kontrolė

  • Valstybės saugumo departamentas yra Respublikos Prezidentui ir Seimui atskaitinga institucija, kurios paskirtis – apsaugoti nuo pasikėsinimų į valstybę, jos suverenitetą ir konstitucinę santvarką.

  • VSD direktorių savo dekretu skiria ir atleidžia LR prezidentas.

  • Valstybės saugumo departamento veiklą reglamentuoja įstatymai.

  • Seimas atlieka parlamentinę Valstybės saugumo departamento veiklos kontrolę.

  • Detalus Departamento biudžetas, ištekliai ir kita įstatymų numatyta informacija yra valstybės paslaptis.

  • Pagal LR žvalgybos įstatymą Valstybės gynimo taryba (VGT) yra atsakinga už žvalgybos tarnybų veiklos koordinavimą ir žvalgybos užduočių formulavimą. Tačiau: Valstybės saugumo departamento direktorius dalyvauja Valstybės gynimo tarybos posėdžiuose.

Veiklos ataskaitos

Remdamasis LR Žvalgybos įstatymu, Valstybės saugumo departamentas kasmet visuomenei pateikia du viešus dokumentus: Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą ir Departamento veiklos ataskaitą.

Departamento viešai teikiamose veiklos ataskaitose visuomenei pristatomos VSD veiklos gairės. Taip siekiame stiprinti visuomenės pasitikėjimą ir veiklos funkcijų efektyvumą.

Ataskaitos:

Valstybės saugumo departamento 2019 metų veiklos ataskaita

Valstybės saugumo departamento 2018 metų veiklos ataskaita

Valstybės saugumo departamento 2017 metų veiklos ataskaita

Valstybės saugumo departamento 2016 metų veiklos ataskaita

Valstybės saugumo departamento 2015 metų veiklos ataskaita

Valstybės saugumo departamento 2014 metų veiklos ataskaita

Valstybės saugumo departamento 2013 metų veiklos ataskaita

Valstybės saugumo departamento 2012 metų veiklos ataskaita visuomenei

Valstybės saugumo departamento 2011 metų veiklos apžvalga