Kiekvienais metais Lietuvos žvalgybos tarnybos – Valstybės saugumo departamentas ir Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, pateikia visuomenei bendrą grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą.

Šis neįslaptintas vertinimas teikiamas visuomenei vadovaujantis Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 8 ir 26 straipsnių nuostatomis. Dokumente apžvelgiami įvykiai, procesai ir tendencijos, darantys didžiausią įtaką Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo situacijai. Remiantis jais, taip pat ilgalaikėmis nacionalinį saugumą veikiančiomis tendencijomis, pateikiami svarbiausių artimoje perspektyvoje (nuo 6 mėnesių iki 2 metų) Lietuvos nacionaliniam saugumui galinčių kilti grėsmių ir rizikos veiksnių vertinimai. Ilgalaikių tendencijų vertinimai pateikiami apžvelgiant perspektyvą iki 10 metų.

Grėsmių vertinimai:

Bendras VSD ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2022

Bendras VSD ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2021

Bendras VSD ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2020

Bendras VSD ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2019

Bendras VSD ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2018

Bendras VSD ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2017

Bendras VSD ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2016

Valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2015

Valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2014